Disclaimer

Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten besteedt uiterste zorg aan het zo actueel, toegankelijk, correct en compleet mogelijk maken en houden van de inhoud van de website. Het is echter mogelijk dat de inhoud van de site verouderd, incompleet en/of incorrect is. Aan de inhoud van deze site kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Het is mogelijk dat via de website van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten via links toegang wordt geboden tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze websites en/of pagina’s.

Copyright
Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie, inclusief beeldmerken, logo’s, fotomateriaal, enzovoorts. Niets uit de teksten of grafische voorstellingen in deze site mag zonder schriftelijke toestemming van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten openbaar worden gemaakt, verspreid en/of verveelvoudigd. Gebruik van de informatie voor persoonlijke doeleinden is toegestaan. Citeren met bronvermelding.

Foto’s op deze website zijn intellectueel eigendom van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten en momentopnames van optredens met de groepssamenstelling op het moment van optreden. Foto’s zullen niet worden verwijderd van de site, tenzij hier een zeer goede aanleiding voor bestaat. Dit ter beoordeling van het Bestuur van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten.

Redactie en beheer website
De redactie bestaat uit leden van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten. De webmaster is eindverantwoordelijk voor de juiste plaatsing van de inhoud op de site.

Reacties en bereikbaarheid
Heeft u vragen? Gebruik hiervoor het contactformulier of kijk bij de contactgegevens.

Hosting
De website van Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven Winschoten wordt gehost door mijndomein.nl.