Lidmaatschap

Contributie

Senioren:
Concertband
met eigen instrument: € 14,25
met instrument van Nieuw Leven: € 16,25
Melody Percussionband
met eigen instrument: € 9,50
met instrument van Nieuw Leven: € 11,50

Leerlingen:
Concertband
met eigen instrument: € 12,00
met instrument van Nieuw Leven: € 14,00
Melody Percussionband
met eigen instrument: € 9,50
met instrument van Nieuw Leven: € 11,50

Ondersteunende leden: € 5,00
Ereleden betalen geen contributie

De contributie is verschuldigd bij VOORUITBETALING en dient op de EERSTE van de maand bijgeschreven te zijn op onze rekening. Nieuwe leden zijn de eerste maand vrijgesteld van contributiebetaling.

Opzegging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan slechts worden opgezegd per eerste van de maand en dient minimaal 1 maand van tevoren SCHRIFTELIJK te worden gedaan bij de penningmeester, Nieuw Leven Winschoten, Maasstraat 6, 9673 CV Winschoten of per email. Tot de datum van einde lidmaatschap is contributie verschuldigd.
VOOR datum van einde lidmaatschap dienen uniform, instrument, muziek en andere eigendommen van de vereniging gereinigd (nota verplicht) en in goede staat van onderhoud te worden ingeleverd in het verenigingsgebouw. Dit kan alleen op afspraak met één van de bestuursleden.