Geschiedenis

Op 20 april 1920 nam een aantal Winschoters het initiatief een muziekvereniging op te richten. Op diverse plaatsen in de omgeving waren reeds muziekkorpsen actief en ook de Winschoter bevolking kon reeds genieten van blaasmuziek. Maar, zoals het in die tijd van verzuiling ging, dat waren verenigingen met een andere signatuur, dus werd het tijd om een Arbeidersmuziekvereniging op te richten. Als naam werd gekozen “Nieuw Leven”. De eerste jaren waren niet gemakkelijk. Toch slaagde men er in om het eerste jaar van haar bestaan een concert te geven, dat – volgens de Winschoter Courant – goed geslaagd genoemd mocht worden en dat de muzikanten goed hun best hadden gedaan. In de eerste jaren van haar bestaan was Nieuw Leven een fanfareorkest. Later werd dit omgezet naar een harmonie. Een bezetting waarin het orkest nu nog steeds musiceert.

Nieuw Leven bij haar 5-jarig bestaan in 1925

Nieuw Leven in 1945

UPS EN DOWNS

Vele ups en downs heeft de vereniging in haar bestaan meegemaakt. Toch krabbelde ze steeds weer op om verder te gaan, met als gevolg dat Nieuw Leven nu de oudste vereniging van Winschoten is. Vele festiviteiten heeft ze met haar vrolijke marsmuziek opgeluisterd en ontelbare concerten zijn er gegeven. Onder andere in de prachtige muziekkoepel in het Sterrenbos, in het alom bekende Hotel Dommering, later de Klinker en de Muziekschool. Als er wat te doen was, was Nieuw Leven van de partij. Het dieptepunt van de vereniging lag in de bezettingsjaren. Alle joodse leden zijn toen omgekomen in de Duitse vernietigingskampen en, omdat de vereniging zich niet wilde aansluiten bij de Kulturkammer, mocht er niet meer gemusiceerd worden. De vereniging leidde een slapend bestaan. De wekelijkse repetitie bleef. Tijdens deze bijeenkomsten werden de laatste nieuwtjes uitgewisseld. Na de bevrijding werden de instrumenten weer te voorschijn gehaald en heeft men (zonder vooraf te repeteren) dagenlang feest gevierd. Tussen 1945 en nu ging het berg op en berg af. Soms groeide de vereniging als kool om daarna weer tot een minimum aantal leden in te zakken. Toch zag een aantal enthousiaste leden steeds weer de kans om de vereniging op de been te houden. Eind jaren tachtig was er weer zo’n cruciaal punt. Gaan we door en zo ja, op welke wijze? Gekozen werd toen om het marcheren op straat af te schaffen. Het muziekkorps werd omgezet in een zittende Concertband. De drumband tot een Melody Percussion Band. Dit leidde tot een bloeiperiode waarin beide orkesten ongekende successen boekten tijdens KNFM- en andere concoursen. De Concertband werd éénmaal en de Melody Percussion Band driemaal Nederlands Kampioen in haar klasse.

Nieuw Leven in 1950

Nieuw Leven in 1970

Naast beide orkesten heeft de Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven een naam hoog te houden op het gebied van het opleiden van leerlingen. Honderden jongens en meisjes hebben in de loop der jaren via Nieuw Leven een gedegen muzikale opleiding genoten aan de muziekschool van Winschoten en in het Leerlingenorkest.

Op 22 april 2000 werd aan de vereniging door het gemeentebestuur van Winschoten het predikaat “Stedelijk Orkest” verleend. De bijbehorende oorkonde hangt in het verenigingsgebouw.

De Melody Percussion Band tijdens het jaarlijkse concert in 1994 onder leiding van Albert Hoven

De Concertband tijdens het jaarlijkse concert in 1994 onder leiding van Henk van Ras.

De jeugdgroep tijdens het jaarlijkse concert in 1994 onder leiding van Alja Dammer.

Op dit moment staat de Melody Percussion Band onder leiding van Harold de Vries en de Concertband onder leiding van Peter Nijland.