ANJER Concert 21 april 2022

De Stedelijke Muziekvereniging Nieuw Leven bestond op 20 april 2020 100 jaar.Omdat die datum nagenoeg samenviel met het 75 jarig jubileum van de bevrijding van Winschoten had Nieuw Leven samen met de Gemeente Oldambt een voorstelling van de ‘Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ georganiseerd in Cultuurhuis De klinker.Die voorstelling kon vanwege alle coronabeperkingen helaas niet doorgaan. Ook in 2021 lukte het niet.
Nu 2 jaar later hebben we de KMK “Johan Willem Friso” bereid gevonden om alsnog een voorstelling in de Klinker te geven en wel op donderdag 21 april 2022. 


~ Het ANJER concert, waarbij erkenning van onze veteranen centraal staat ~
Uitgevoerd door de Koninklijke Militaire Kapel ‘Johan Willem Friso’ onder leiding van gastdirigent Jean Pierre Cnoops. Dit concert is tot stand gekomen in samenwerking met het Nationaal Comité Veteranendag.

Het concert is een gevarieerd muzikaal programma  waarin verschillende stijlen de revue passeren zoals klassiek, mars, pop, klezmer en soundtracks van films en games.Tijdens het concert treden meerdere solisten voor het voetlicht zoals bijvoorbeeld de hoboïsten in het Concert voor 2 hobo’s van Voormolen, maar ook de trompettisten laten van zich horen met muziek van Ennio Moricone.
Het concert vindt plaats op 21 april a.s. in het Cultuurhuis de Klinker te Winschoten.Aanvang concert 20.15 uur.

De toegang is gratis, dank zij een royale bijdrage van de Gemeente Oldambt.Een vrije (contante) gift voor de oorlogsslachtoffers in Oekraïne in de bus bij de ingang van de zaal wordt op prijs gesteld. De giften worden gestort op giro 555.
U kunt zich voor dit concert rechtstreeks aanmelden bij Cultuurhuis De Klinker.Aanmelden kan telefonisch via 0597-700270 of via de website www.indeklinker.nlVoor deze voorstelling wordt iedereen een vaste plaats toegewezen.